De hydrografische kaarten in deze gids zijn niet geschikt voor navigatiedoeleinden. De Havengids is met de grootste zorgsamengesteld;
voor mogelijke onjuistheden kan Sailing4u op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.
U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van De Havengids. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sailing4u.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.